مسابقات بهکاپ جانبازان به مناسبت دفاع مقدس برگزار شد + عکس