رئیس فدراسیون فوتبال تماشاگر ویژه بازی تیم جوانان و نفت