149 کارت برای 56 مسابقه؛/ میانگین 2.67 کارت زرد برای هر دیدار لیگ برتر