زرد بودن چمن جدید ورزشگاه یادگار امام (ره) طبیعی است/ من هم در کانتینر از کرج به تبریز می‌آمدم خراب می‌شدم!