برای کاهش رقم قرارداد بازیکنان استقلال فقط یک راه وجود دارد/ با هیچ بازیکنی مذاکره‌ نکرده‌ام