حضور هراتیان در جام جهانی زیر 17 سال زنان برای آموزش مسائل پزشکی + عکس