زمان برگزاری جام‌ جهانی کشتی آزاد و فرنگی در ایران مشخص شد