دن‌بروم: این نتیجه اتفاقی بود/ می‌توانستیم شکست سخت‌تری داشته باشیم