برگزاری اولین تمرین تیم ملی فوتسال پیش از دیدار برابر پرتغال