قطعا مربیان کوبایی ضعیف نمی‌آوریم/ چند داور تک ستاره خواهیم داشت