پیروزی خفیف شاگردان مورینیو در اولدترافورد/ یاران جهانبخش گلباران شدند