اتفاق جالب و استثنایی در مراسم سالگرد هادی نوروزی + عکس