گزارش روزنامه‌های قطری درباره کنار گذاشته شدن دژاگه/ پرونده هنوز باز است!