ابراهیموویچ: بازی سختی بود اما مهم این بود که پیروز شدیم