رومنیگه: شکست مقابل اتلتیکو حقمان بود/ هنوز برای اول شدن در گروهمان شانس داریم