حذف هاشمی و میرزاحسنی/ صعود 5سانداکار ایران به نیمه‌نهایی جوانان جهان