انصاری: اولین هدف پرسپولیس قهرمانی در جام حذفی است