منصوریان بیش از مظلومی تشویق شد/حضور نماینده کی‌روش وغیبت یک مربی