رفبای سختی پیش رو داریم/ گفت و گو با حمید علیدوستی پس از صعود