بازیهای سرنوشت‌سازی در پیش داریم/ باید برنامه هدفمندی داشته باشیم