در برنامه نود؛ انتخاب برترین دروازه بان بعد از انقلاب و دلایل یک برکناری