هیچ‌کاری مقابل استرالیا انجام ندادیم/ بازیکنانم مشکل ذهنی دارند