رکورد منفی پرسپولیسی‌ها در ضربات پنالتی/ در برنامه نود چه گذشت؟