تکرار آمار عجیب استقلال/ آبی ها باز هم ششم می شوند؟!