سندی که نشان می دهد استقلالی ها برد 8 هیچ مقابل پرسپولیس را باور دارند