بیرانوند: اگر می‌خواستم قهر کنم در هتل این کار را انجام می‌دادم