استقلال موقعیت صد در صدی نداشت/روی مومنی خطای پنالتی شد