نظری جویباری: در استقلال چیزی به نام اعتصاب نداریم