توفان نیم ساعته نفت به جایی نرسید/ استقلال و مظلومی در صدر جدول لیگ