شاگردان آنتیگا فینال را بردند/ لهستان با شکست آمریکا به صدر رسید