بیرانوند: منصوریان اجازه نداد برای گرم کردن وارد زمین شوم