سفر تاج به خرمشهر برای بازدید از ورزشگاه فینال جام حذفی