پدیده‌ای که پرسپولیس در تبریز رو می کند/ خریدی عجیب با سابقه بازی با پیراهن استقلال!