گل محمدی: اجازه ایجاد موقعیت را به حریف ندادیم/ امسال مسابقات شرایط بهتری دارد