گل‌محمدی: نیمه دوم خودمان را به گسترش فولاد تحمیل کردیم