حضور کوکه در دربی مادرید در هاله ای از ابهام قرار دارد