حاشیه دیدار استقلال و نفت تهران / تشویق منصوریان از سوی هواداران استقلال