گزارش تمرین پرسپولیس / بازگشت باقری و حضور دو میهمان ویژه در جمع سرخپوشان