کواچ: در طول رقابت‌ها خوب بازی نکردیم/ باید از تماشاگران ایرانی عذرخواهی کنم