علیرغم این که بالوتلی از لیورپول رفته است، هنوز برای باشگاه خرج دارد