نیمکت نشینی بیرانوند مقابل استقلال و حضور صادقیان در ترکیب اصلی