ادعای مدیر برنامه های یورگن کلوپ/ رد شایعه مربیگری کلوپ در مونشن گلادباخ