اعلام ترکیب نفت مقابل استقلال/ صادقیان در ترکیب و نیمکت نشینی بیرانوند