هواداران استقلال پاسخ پرسپولیسی‌ها را چگونه خواهند داد؟