کارول امتیازآورترین بازیکن دیدار والیبال ایران و استرالیا شد/ناکامی محض ایران در آمار