به بازیکنانم گفته بودم بازی سختی داریم/ کواچ: از تماشاگران عذرخواهی می کنم