طارمی: معنی اینکه بدجایی سُر خوردم را نمی‌فهمم/در مورد شادی گلم بعدا حرف می‌زنم