با این شرایط نمی توان کودکان را به استادیوم برد/ مایلی‌کهن: سوشا فقط یک قمه کم داشت!