من خیلی می‌توانم حرف بزنم اما الان وقتش نیست/ فرهاد ظریف: کواچ با ولاسکو قابل مقایسه نیست