اگر در ست اول پیروز می شدیم شاید روند بازی عوض می شد/ معروف: استرالیا دریافت‌های خوبی داشت